قراردادهای خرید مشروط کاندو یا خانه چگونه هستند ؟

درزمان خرید کاندو یا خانه در تورنتو، می‌توانید چندین نوع کاندیشن یا شرط را در قرارداد خود قرار دهید تا از منافع خود محافظت کنید. این شروط به شما اجازه می‌دهند تا در صورتی که شرایط شما برآورده نشد، از قرارداد خرید بدون کمترین...

قراردادهای خرید مشروط کاندو یا خانه چگونه هستند ؟

درزمان خرید کاندو یا خانه در تورنتو، می‌توانید چندین نوع کاندیشن یا شرط را در قرارداد خود قرار دهید تا از منافع خود محافظت کنید. این شروط به شما اجازه می‌دهند تا در صورتی که شرایط شما برآورده نشد، از قرارداد خرید بدون کمترین...

بازار کاندو در داون تاون تورنتو

گزارش‌های 3 ماه گذشته نشان می‌دهد که بازار کاندو در مرکز داون تاون تورنتو در حال گرم شدن است و معاملات به طور قابل توجهی در حال افزایش هستند. این افزایش در تعداد معاملات، نشان‌دهنده تغییری در علاقه خریداران به سمت بازار کاندو...

پیش خرید ملک در کانادا- محاسن و معایب ان

پیش‌خرید ملک در کانادا، چه کاندو باشد چه خانه، می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و همچنین چالش‌هایی برای خریداران به همراه داشته باشد. این روش خرید به خریداران اجازه می‌دهد که قبل از ساخت کامل پروژه، واحد مورد...

بازار املاک تورنتو

اصطلاحات "متعادل"، "داغ"، و "سرد" در بازار املاک و مستغلات تورنتو به سلامت و سطح فعالیت کلی بازار املاک و مستغلات در شهر اشاره دارند. این اصطلاحات اغلب توسط متخصصین املاک و مستغلات، اقتصاددانان، و رسانه‌ها برای توصیف وضعیت...

Difinition of Hot , Cold and Balance Market in Real Estate

The terms "balance," "hot," and "cool" real estate markets in Toronto refer to the overall health and activity level of the real estate market in the city. These terms are often used by real estate professionals, economists, and media outlets to describe the state of the market and can have different meanings depending on the context. Here's what each of these terms typically means: 1-Balance Real...

Compare listings

Compare